Design a site like this with WordPress.com
Get started

Emigracioni politik shqiptar 1944 – 1990

Autoriteti për informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit e organizon Konferencën Ndërkombëtare Shkencore “Emigracioni politik shqiptar 1944-1990”, në bashkëpunim me Institutin e Historisë pranë Akademisë së Studimeve Albanologjike, Institutin për Studimin e Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit dhe Institutin e Integrimit të Ish të Përndjekurve Politikë.

Konferenca do të përqendrohet nё këto tematika kryesore:

  1. Veçoritë e krijimit të emigracionit politik shqiptar gjatë viteve 1944-1990;
  2. Shtrirja gjeografike e emigracionit politik shqiptar;
  3. Profile të emigrantëve politikë dhe veprimtaria e tyre;
  4. Shoqatat e krijuara nga emigracioni politik shqiptar dhe qasja e tyre kundrejt Shqipërisë komuniste;
  5. Operacioni “Rollback” dhe përfshirja në të e emigracionit politik shqiptar;
  6. Reagimi i shtetit komunist shqiptar ndaj emigracionit politik shqiptar;
  7. Veprimtaria e emigracionit politik shqiptar për mbrojtjen e interesave kombëtare shqiptare;
  8. Kampet e emigrantëve në Europë.
  9. Lufta e Ftohtë, marrëdhëniet e shtetit shqiptar me jugosllavët, grekët dhe italianët.

>> Për më shumë informacion, klikoni KËTU

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑