Fytyra e “Armikut të Popullit”

Autoriteti për informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit e organizon Konferencën Ndërkombëtare Shkencore “Fytyra e ‘armikut të popullit’ gjatë diktaturës së proletariatit në Shqipëri (1944-1990)”, në bashkëpunim me Institutin e Historisë pranë Akademisë së Studimeve Albanologjike, Institutin për Studimin e Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit dhe Institutin e Integrimit të Ish të Përndjekurve Politikë.

Konferenca do të përqendrohet nё këto tematika kryesore:

  1. Diskutim teorik mbi konceptet disidencë, disident, kundërshtar politik.
  2. Kontribute mbi debatin: A ka pasur disidencë në Shqipëri?
  3. Ngjashmëri dhe dallime në vizatimin e “armikut të popullit” midis Shqipërisë dhe regjimeve të tjera komuniste të Evropës Lindore e Qendrore.
  4. Tipologjia e “armikut të popullit” dhe sjelljes së regjimit ndaj tyre (“kriminelët e luftës”, kleri, intelektualët e shkolluar në Perëndim, tregtarët dhe pronarët, kulakët, “armiku i popullit” brenda radhëve të Frontit Demokratik dhe PKSH/PPSH).
  5. Evolucioni i konceptit “armik i popullit” gjatë viteve të diktaturës së proletariatit.
  6. Lufta e klasave dhe ndryshimet në konceptimin e saj përgjatë regjimit.
  7. Sigurimi i Shtetit si instrument përndjekjeje.
  8. Profile të ndryshme të “armikut të popullit”.

>> Për më shumë informacion, klikoni KËTU

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started